Đảm bảo không đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong nước

Ngày 8/11, Văn phòng Chính phủ có thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gửi Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Công Thương về việc rà soát, điều chỉnh các loại chi phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 11423/BTC-QLG ngày 5/11/2022 về việc rà soát, điều chỉnh chi phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, quy định tại các nghị định về kinh doanh xăng dầu và các quy định pháp luật, chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan bám sát diễn biến thị trường để chủ động tính toán, xem xét, quyết định điều chỉnh các loại chi phí liên quan trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu theo thẩm quyền và quy định hiện hành.

Đảm bảo không đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong nước -0
Vừa qua tình trạng nhiều cây xăng "hết hàng", không bán xăng dầu hoặc bán nhỏ giọt khiến dư luận bức xúc. 

Các loại chi phí này gồm: Chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam; premium trong nước; chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về đến cảng và chi phí kinh doanh định mức...

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu cần đảm bảo không đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong nước, chặt chẽ, hiệu quả, khả thi, kịp thời và sát với diễn biến thị trường, không để xảy ra trục lợi, buôn lậu, vi phạm pháp luật; hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

https://cand.com.vn/Thi-truong/dam-bao-khong-dut-gay-nguon-cung-xang-dau-trong-nuoc-i673599/

Trân Trân / Công an nhân dân