Công an Hà Nội gửi văn bản hoả tốc đề nghị các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện cấp và kiểm tra giấy đi đường có mã QR Code.

Ngày 3/9, Công an TP.Hà Nội gửi văn bản hỏa tốc số 6445, gửi Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn liên quan việc triển khai phần mềm "Cấp và kiểm tra giấy đi đường có nhận diện".

Theo đó, Công an thành phố Hà Nội đã hoàn thành và từng bước triển khai phần mềm cấp, kiểm tra giấy đi đường có nhận diện cho đối tượng đủ điều kiện tham gia giao thông qua mã QR code trên địa bàn Hà Nội.

Để đảm bảo triển khai phần mềm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Công an thành phố đề nghị các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn chủ động, chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng, trang thiết bị, cơ sở vật chất để triển khai phần mềm.

Công an Hà Nội sẽ cấp, kiểm tra giấy đi đường có QR Code - 1
Chốt phòng chống dịch trên địa bàn xã Minh Khai (Hoài Đức, Hà Nội).

Theo dự kiến, quy trình tiếp nhận, xét duyệt và cấp giấy đi đường có nhận diện với tổ chức, doanh nghiệp gồm các bước:

Các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký thông tin qua cảnh sát khu vực. Cán bộ xã, phường, thị trấn tiếp nhận thông tin được thẩm định từ cảnh sát khu vực và nhập đăng ký của tổ chức, doanh nghiệp. Hệ thống sẽ gửi mail xác nhận trả về tổ chức, doanh nghiệp.

Tổ chức, doanh nghiệp gửi mail danh sách cán bộ, công nhân viên và đính kèm tài liệu liên quan theo quy định. Cán bộ xã, phường, thị trấn duyệt hoặc từ chối duyệt danh sách (trường hợp không được duyệt, hệ thống sẽ gửi mail thông báo lại cho tổ chức, doanh nghiệp); sau đó cán bộ xã, phường, thị trấn gửi lại giấy đi đường được duyệt cho Công an xã, phường, thị trấn đóng dấu xác nhận.

Cảnh sát khu vực sẽ gửi lại giấy đi đường đã được duyệt, đóng dấu cho tổ chức, doanh nghiệp cấp, phát cho cán bộ, công nhân viên.

Đối với cá nhân quy trình cũng tương tự, khi cá nhân phải đăng ký với cảnh sát khu vực của xã, phường, thị trấn nơi cư trú. Cảnh sát khu vực tiếp nhận, thẩm định lại thông tin và gửi danh sách cho cán bộ xã, phường, thị trấn để xét duyệt hoặc từ chối duyệt.

Cán bộ xã, phường, thị trấn sẽ gửi lại giấy đi đường được duyệt cho công an xã, phường, thị trấn đóng dấu xác nhận. Cảnh sát khu vực sẽ gửi lại giấy đi đường đã được duyệt, đóng dấu cho cá nhân theo địa bàn quản lý.

Về việc cấp thẻ đi chợ, siêu thị, cảnh sát khu vực sẽ lập danh sách các hộ gia đình theo địa bàn xã, phường, thị trấn quản lý; cảnh sát khu vực gửi danh sách cho cán bộ xã, phường, thị trấn để xét duyệt hoặc từ chối duyệt.

Cán bộ xã, phường, thị trấn gửi lại thẻ đi chợ, siêu thị được duyệt cho Công an xã, phường, thị trấn đóng dấu xác nhận. Cảnh sát khu vực sẽ gửi lại thẻ đi chợ, siêu thị đã được duyệt, đóng dấu cho đại diện hộ gia đình theo địa bàn quản lý.

XUÂN TRƯỜNG

Công an Hà Nội được giao nghiên cứu quy định mới về giấy đi đường Công an Hà Nội được giao nghiên cứu quy định mới về giấy đi đường
Công an Hà Nội cần kiểm tra ngẫu nhiên, tìm người ra đường không chính đáng Công an Hà Nội cần kiểm tra ngẫu nhiên, tìm người ra đường không chính đáng