Bộ Tài chính vừa đề xuất rút ngắn chu kỳ điều chỉnh giá xăng, dầu từ 15 ngày xuống còn 10 ngày.

Bộ Tài chính vừa có văn bản 12757/BTC-QLG gửi Bộ Công Thương góp ý về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Trong đó có nhắc đến thời gian giữa hai lần điều chỉnh giá xăng dầu liên tiếp.

Cụ thể, Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Công Thương lựa chọn giảm thời gian từ 15 ngày xuống còn xoay quanh 10 ngày, giúp việc điều hành giá xăng dầu trong nước sát với giá xăng dầu thế giới, khắc phục được hạn chế mất cân đối cung cầu do độ trễ về giá trong trường hợp giá xăng dầu thế giới biến động tăng giảm nhanh trong thời gian ngắn.

Chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu sẽ được rút ngắn xuống 10 ngày - 1
Đề xuất 10 ngày điều chỉnh giá xăng dầu. (Ảnh minh họa)

Liên quan đến mức biến động giá cơ sở giữa hai kỳ điều hành giá liên tiếp, Bộ Tài chính cho rằng cần báo cáo Thủ tướng, trên cơ sở công thức tính giá cơ sở và cơ chế sử dụng Quỹ bình ổn giá đã được quy định cụ thể tại Nghị định, và tăng tính chủ động cho cơ quan điều hành giá, bảo đảm tính kịp thời cho thời gian điều hành giá. Bộ Tài chính cũng thống nhất với Bộ Công Thương lựa chọn tăng mức biến động từ 7% lên 10%.

Đối với công thức tính giá xăng dầu từ nguồn trong nước, Bộ Tài chính đồng ý phương án giá xăng dầu từ nguồn trong nước được tính trên cơ sở giá xăng dầu thế giới và các chi phí khác.

Về Quỹ bình ổn giá xăng dầu, theo Bộ Tài chính, tuy còn một số ý kiến khác nhau nhưng từ kết quả thực hiện thời gian qua, Quỹ bình ổn giá vẫn là công cụ kinh tế, là giải pháp có tính khả thi, hiệu quả và được thống nhất quy định từ Luật đến các văn bản dưới luật, góp phần bình ổn giá xăng dầu.

Bộ Tài chính đồng tình với Bộ Công Thương trong việc tiếp tục duy trì Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở góc độ cơ quan quản lý thuế.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đề nghị lùi thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử và kết nối dữ liệu hóa đơn điện tử sang ngày 1/7/2022 thay vì thực hiện ngay từ 1/11/2020.

Bộ Tài chính cho rằng, hiện chỉ một vài doanh nghiệp lớn thực hiện triển khai hóa đơn điện tử trong khi một số doanh nghiệp khác vẫn chưa áp dụng. Điều này khiến cho việc quản lý cơ sở dữ liệu chưa đồng bộ, thiếu bất cập khiến việc kiểm soát hoạt động đầu ra, đầu vào của doanh nghiệp khó khăn, có thể phát sinh gian lận.

Chính vì vậy, Bộ này đề nghị Bộ Công Thương sớm có quy định kiểm soát thương nhân, trung gian kinh doanh xăng dầu để không phát triển nóng, khó kiểm soát.

Theo Bộ Tài chính, thực tế phát sinh các vụ án liên quan đến xăng dầu thời gian qua cho thấy rủi ro về gian lận chủ yếu phát sinh ở các doanh nghiệp là trung gian thương mại trong kinh doanh xăng dầu.

Trong khi đó, kinh doanh xăng dầu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì vậy để thúc đẩy các doanh nghiệp sớm áp dụng hóa đơn điện tử trước năm 2022, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương bổ sung quy định thực hiện hóa đơn điện tử và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế là một trong những điều kiện để doanh nghiệp được phép kinh doanh xăng dầu tại Nghị định sửa đổi (có thể là 6 tháng từ khi Nghị định sửa đổi, bổ sung có hiệu lực).

Điều chỉnh giá xăng dầu: Điều chỉnh giá xăng dầu: "10 ngày đã là dài"

Với phương án điều chỉnh giá xăng dầu 10 ngày/lần hoặc 15 ngày/lần, các chuyên gia cho rằng - thời gian điều chỉnh như vậy ...

https://vtc.vn/chu-ky-dieu-chinh-gia-xang-dau-se-duoc-rut-ngan-xuong-10-ngay-ar580083.html

vtc.vn