Chính phủ yêu cầu báo cáo Bộ Chính trị về cải cách tiền lương trong tháng 5

Chính phủ giao Bộ Nội vụ hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị về cải cách tiền lương trong tháng 5 để làm cơ sở xây dựng văn bản triển khai chế độ tiền lương mới.

Nội dung trên được đề cập trong Nghị quyết số 65 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4.

Về vấn đề cải cách tiền lương, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị về cải cách tiền lương trong tháng 5.

Theo Chính phủ, đây là cơ sở xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật triển khai chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, áp dụng từ ngày 1/7.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết một số khó khăn, vướng mắc khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương khẩn trương thực hiện quy trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, bảo đảm hoàn thành trước 30/9.

Bộ Nội vụ phải giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân nơi sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm điều phối, theo dõi, đôn đốc việc triển khai vị trí việc làm của các bộ, cơ quan, địa phương.

Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan, địa phương rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế theo tinh thần các cấp.

Về phía các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các cơ quan chưa hoàn thành phê duyệt vị trí việc làm cần khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt vị trí việc làm đối với các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

Một trong những nội dung được Chính phủ đề cập tại nghị quyết là bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước.

"Kiên quyết không để thiếu điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng; sẵn sàng phương án cung ứng, huy động tất cả các nguồn điện có thể, chủ động trong trường hợp cần thiết để bảo đảm cung cấp điện, ứng phó với các kịch bản có thể xảy ra, nhất là thời gian cao điểm nắng nóng; triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII", nghị quyết nêu.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, cơ quan, địa phương phải nắm chắc tình hình thị trường, cân đối cung cầu, giá cả hàng hóa để có giải pháp phù hợp, hiệu quả ổn định thị trường, giá cả, nhất là đối với các hàng hóa thiết yếu, nhà ở và lương thực, thực phẩm.

Bên cạnh đó, các Bộ, cơ quan, địa phương cần đánh giá tổng thể, kỹ lưỡng tác động của việc điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục và các mặt hàng do Nhà nước định giá lên lạm phát, hoạt động của doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Từ đó  đưa ra lộ trình điều chỉnh giá phù hợp, thận trọng, chắc chắn, bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Anh Nhật / VTC News