Bộ Y tế mở hồ sơ 3 gói thầu cung cấp thuốc trị giá gần 9.000 tỷ đồng

Trước tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế diễn ra tại nhiều bệnh viện trên cả nước, Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia, Bộ Y tế đã mở Hồ sơ đề xuất tài chính các gói thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia giai đoạn 2022-2023 với 528 sản phẩm thuốc.

Gói thầu số 1 cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Bắc giai đoạn 2022-2023 gồm 46 nhà thầu có sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiếp tục được mở Hồ sơ đề xuất tài chính. Gói thầu số 2 và số 3 cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Trung, khu vực Tây Nguyên và miền Nam giai đoạn 2022-2023 gồm 90 nhà thầu. Tổng giá của 3 gói thầu là 8.890 tỷ đồng, dự kiến trong tháng 7/2022, Trung tâm sẽ công bố kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trong đợt đấu thầu tập trung thuốc cấp quốc gia năm nay có tăng về số lượng thuốc và giá thuốc ở tất cả các vùng miền. Sau 2 năm chống dịch, nhu cầu người dân đi khám, chữa bệnh quay trở lại, vì vậy số lượng thuốc gia tăng, thậm chí có thuốc có đơn vị mua với số lượng gấp đôi (200%). Số lượng thuốc này nếu so với năm 2020 và 2021 (trong giai đoạn dịch) lớn hơn rất nhiều, nhưng so với năm 2018 thì chỉ tương đương, không có biến động. Các thuốc trong danh mục thuốc đấu thầu cấp quốc gia là những thuốc có chi phí lớn và thuốc có số lượng sử dụng nhiều (thuốc kháng sinh, thuốc tim mạch, thuốc điều trị tiểu đường, thuốc điều trị ung thư…), nhằm phát huy tối đa hiệu quả của công tác đấu thầu tập trung và đưa giá thuốc về mức hợp lý.

https://cand.com.vn/y-te/bo-y-te-mo-ho-so-3-goi-thau-cung-cap-thuoc-tri-gia-gan-9-000-ty-dong-i659066/

T.H / Công an nhân dân