Bộ Y tế đề xuất Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19

Bộ Y tế đã có Tờ trình gửi Chính phủ về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19 thuộc nhóm A và bãi bỏ một số văn bản phòng chống dịch…

Bộ Y tế đề xuất công bố hết dịch Covid-19 thuộc nhóm A ảnh 1

Bộ Y tế đề xuất công bố hết dịch Covid-19 thuộc nhóm A

Theo thông tin từ Bộ Y tế, Bộ này đã có Tờ trình gửi Chính phủ về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19 thuộc nhóm A, đồng thời bãi bỏ một số văn bản phòng chống dịch Covid-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bộ Y tế cũng cho biết đã xây dựng kế hoạch kiểm soát, hướng dẫn giám sát, điều trị liên quan đến dịch Covid-19 để các địa phương thực hiện khi công bố hết dịch Covid-19 nhóm A.

Trước đó vào tháng 7 vừa qua, Bộ Y tế đã tiến hành các thủ tục để ban hành theo thẩm quyền Quyết định điều chỉnh bệnh Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Trên cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn công tác phòng, chống dịch Covid-19, hiện Bộ Y tế đã hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19 thuộc nhóm A và bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch Covid-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Mặt khác, để đảm bảo sự đồng bộ trong việc thực hiện các chính sách, các biện pháp phòng, chống dịch khi chuyển từ nhóm A sang nhóm B, các văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ được xây dựng và ban hành liên quan đến việc thực hiện chuyển nhóm và công bố hết dịch phải có hiệu lực trong cùng thời điểm.

Bộ Y tế đã có Tờ trình 1248/Ttr-BYT gửi Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết của Chính phủ bãi bỏ một số Nghị quyết phòng, chống dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành, trong đó Bộ Y tế đề xuất Chính phủ bãi bỏ toàn bộ 6 Nghị quyết và bãi bỏ 1 phần 2 Nghị quyết của Chính phủ liên quan đến công tác phòng chống dịch.

https://www.anninhthudo.vn/bo-y-te-de-xuat-thu-tuong-chinh-phu-cong-bo-het-dich-covid-19-post553010.antd

Duy Tiến / ANTD