Bộ Xây dựng: Ưu tiên triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng cho biết, sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội.

Trước đó, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc “tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững”, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đề xuất một gói tín dụng 120.000 tỷ đồng dành cho việc xây dựng dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với lãi suất cho vay với người xây dựng và người mua nhà sẽ thấp hơn 1,5 - 2% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong từng thời kỳ. Hiện 4 ngân hàng thương mại Nhà nước đã thống nhất dành một gói tín dụng cho lĩnh vực này.

Sau Hội nghị, Chính phủ ban hành Nghị quyết về phát triển thị trường bất động sản an toàn lành mạnh bền vững, trong đó có nội dung về gói tín dụng về nhà ở xã hội. 

Sau khi có quyết nghị của Chính phủ, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng: Ưu tiên triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội - 1
Bộ Xây dựng ưu tiên triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội. (Ảnh minh họa)

Trước đó, Bộ Xây dựng đã đề xuất dành gói tín dụng khoảng 110.000 tỷ đồng cấp cho các ngân hàng thương mại để cho các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay theo phương thức tái cấp vốn (giống gói 30.000 tỷ đồng đã thực hiện rất tốt trong giai đoạn 2013 - 2016 trước đây).

Trong đó dành khoảng 50% gói tín dụng cho Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay ưu đãi và dành khoảng 50% gói tín dụng còn lại cho khách hàng cá nhân là người mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. 

Tuy nhiên, hiện Bộ Xây dựng sẽ ưu tiên thực hiện gói 120.000 tỷ đồng theo chỉ đạo của Chính phủ.

https://vtc.vn/bo-xay-dung-uu-tien-trien-khai-goi-tin-dung-120-000-ty-dong-cho-nha-o-xa-hoi-ar745344.html

Ngọc Vy / VTC News