Bộ VHTT&DL đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra thông tin một dự án đổ đất xuống vịnh Hạ Long

Liên quan đến thông tin dư luận phản ánh về việc dự án khu đô thị 10B tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đổ đất trực tiếp xuống vùng nước vịnh Hạ Long, Bộ VHTT&DL đã có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị giám sát kịp thời.

Trong công văn số 4773/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ VHTT&DL cho biết, hiện nay theo thông tin được truyền thông phản ánh cho thấy tại khu vực dự án khu đô thị 10B ghi nhận thực trạng đổ đất trực tiếp xuống vùng nước vịnh Hạ Long mà không có các giải pháp bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm môi trường nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thái của khu vực danh thắng vịnh Hạ Long.

Để hạn chế tác động xấu từ việc này gây ảnh hưởng trực tiếp tới di sản, Bộ VHTT&DL đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo cơ quan liên quan phối hợp với chính quyền địa phương và chủ đầu tư khẩn trương kiểm tra thực tế tại khu vực dự án, để đề xuất biện pháp xử lý, bảo vệ các giá trị di sản. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng cần hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện nghiêm các nội dung đã được Bộ VHTT&DL có ý kiến tại công văn số 507/BVHTTDL-KHTC, trong đó đặc biệt lưu ý quá trình nghiên cứu, triển khai dự án cần thực hiện đánh giá tác động môi trường theo hướng dẫn của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN)

 Cũng trong công văn nêu ý kiến gửi đến UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ VHTT&DL đề nghị tỉnh Quảng Ninh thông tin rộng rãi đến các cơ quan thông tin đại chúng về nội dung, quá trình triển khai, thực hiện dự án nói trên; là, rõ những mục tiêu đặt ra của dự án trong tổng thể định hướng phát triển của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.

Với nội dung đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh giao cơ quan chuyên môn khẩn trương lập quy hoạch di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ninh, vào ngày 6-10-2023 Bộ VHTT&DL đã có công văn số 4217/BVHTTDL-DSVN góp ý nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

"Đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh khẩn trương hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch để Bộ VHTT&DL trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong thời gian sớm nhất." - công văn nếu rõ.

Trở lại với dự án khu đô thị 10B tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, ngày 20-2-2023 Bộ VHTT&DL đã có công văn số 507/BVHTTDL-KHTC về việc góp ý kiến thỏa thuận khu đô thị 10B Cẩm Phả, Quảng Ninh (gọi tắt là công văn số 507/BVHTTDL-KHTC) đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo cơ quan liên quan và hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện một số nội dung trong quá trình nghiên cứu, triển khai dự án, cụ thể: về sự tuân thủ theo các quy hoạch, tổ chức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và giao Sở VH&TT tỉnh Quảng Ninh, Ban quản lý Vịnh Hạ Long và các cơ quan chức năng, trong quá trình triển khai dự án thường xuyên giám sát, kịp thời có sự điều chỉnh phù hợp nhằm tránh tác động tiêu cực có thể phát sinh trong quá trình thực hiện, ảnh hưởng đến vẻ đẹp tự nhiên và các giá trị địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học của Vịnh Bái Tử Long và Vịnh Hạ Long.

 

https://www.anninhthudo.vn/bo-vhttdl-de-nghi-ubnd-tinh-quang-ninh-kiem-tra-thong-tin-mot-du-an-do-dat-xuong-vinh-ha-long-post557083.antd

An Vy / ANTD