Theo Thông tư 89 của Bộ Tài chính, lực lượng công an tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông sẽ giữ lại 70% số tiền xử phạt đối với người vi phạm giao thông. Đại diện Bộ Tài chính đã chính thức lên tiếng về vấn đề này.

Dư luận đang đặc biệt quan tâm đến nội dung Thông tư 89/2007/TT-BTC. Theo đó, việc phân bổ tiền thu phạt vi phạm hành chính được thực hiện như sau: trích 70% cho lực lượng Công an tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Trong bối cảnh Luật phòng chống tác hại rượu bia chính thức có hiệu lực thu hút sự quan tâm lớn bởi mức phạt cao lên tới 40 triệu đồng nếu tài xế sử dụng rượu, bia. Dự báo số tiền xử phạt đối với người vi phạm giao thông sẽ có thể tăng vọt trong năm 2020.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, đại diện Bộ tài chính cho biết, Thông tư số 89/2007/TT-BTC đã hết hiệu lực vào ngày 6.12.2013. Thông tư 89/2007/TT-BTC đã được thay thế bởi Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính. Tại khoản 5 Điều 4 Thông tư số 153/2013/TT-BTC nêu rõ: “Tiền thu phạt vi phạm hành chính được nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước...”.

Như vậy, theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Thông tư số 153/2013/TT-BTC thì tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước và được quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Lan Hương

https://laodong.vn/kinh-te/bo-tai-chinh-noi-gi-ve-70-tien-phat-giao-thong-duoc-cong-an-giu-lai-777079.ldo

laodong.vn