Bộ Tài chính nhận được 350 đơn tố cáo liên quan bán bảo hiểm qua ngân hàng

Tính đến tháng 4/2023, Bộ Tài chính đã phân loại xử lý 350 đơn đề tố cáo liên quan đến hoạt động phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng (Bancassurance).

Bộ Tài chính cho biết trong thời gian qua, sau khi nhận được các thông tin và đơn thư phản ánh, khiếu nại của người dân, bộ đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh liên quan đến bán sản phẩm bảo hiểm qua tổ chức tín dụng. 

Tính đến ngày 25/4, tổng số kiến nghị, phản ánh nhận được qua điện thoại là 192 kiến nghị, phản ánh và 299 kiến nghị, phản ánh qua email. Bộ đã phân loại xử lý 350 đơn đề tố cáo liên quan đến Bancassurance.

Bộ Tài chính nhận được 350 đơn tố cáo liên quan bán bảo hiểm qua ngân hàng - 1

4 tháng đầu năm 2023, Bộ Tài chính nhận được 350 đơn tố cáo liên quan bán bảo hiểm qua ngân hàng. (Ảnh minh họa: Internet)

Ngoài ra, đối với các thông tin phản ánh qua đường dây nóng về việc bị ép mua bảo hiểm khi giải ngân khoản vay, Bộ Tài chính đã chuyển thông tin cho Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước để phối hợp quản lý, giám sát.  

 

Các đơn thư có nội dung phản ánh các hành vi có dấu hiệu hình sự cũng được Bộ Tài chính chuyển sang cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bộ cũng đã có các công văn chấn chỉnh hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng của các doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm đối với các ngân hàng, nghiêm túc tuân thủ quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm về việc không được ép buộc các tổ chức, cá nhân mua bảo hiểm dưới mọi hình thức.

Bộ Tài chính đã tổ chức làm việc trực tiếp với một số doan nghiệp có phản ánh của khách hàng và yêu cầu doanh nghiệp xem xét, xử lý dứt điểm khiếu nại của khách hàng, bảo đảm quyền lợi khách hàng trên cơ sở hợp đồng bảo hiểm đã giao kết và quy định pháp luật.

Bộ cho biết sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với  doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có doanh thu bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng cao về hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng. Trường hợp phát hiện sai phạm sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Để ổn định thị trường bảo hiểm, lấy lại niềm tin của khách hàng, Bộ Tài chính đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam rà soát và hoàn thiện ngay bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp đại lý bảo hiểm, các quy tắc chuẩn mực để áp dụng chung cho các doanh nghiệp bảo hiểm. Đồng thời, cần có chế tài xử phạt nghiêm trong trường hợp vi phạm. 

 https://vtc.vn/bo-tai-chinh-nhan-duoc-350-don-to-cao-lien-quan-ban-bao-hiem-qua-ngan-hang-ar770466.html

Công Hiếu / VTC News