Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì về phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2022?

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, GD&ĐT cho biết: Bộ GDĐT sẽ xác định một đợt thi thống nhất trên toàn quốc cho tất cả các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương trong điều kiện bình thường.

Nếu dịch bệnh còn diễn biến bất thường thì Bộ GD&ĐT sẽ xem xét tình hình thực tế và trên cơ sở đề nghị của các địa phương để điều chỉnh thời gian tổ chức thêm đợt thi cho các địa phương chưa hoàn thành tổ chức thi trong đợt chi chung. Thời gian thi này sẽ nằm trong khung thời gian phù hợp với triển khai nhiệm vụ các năm học. Việc này đã được áp dụng cho năm 2021.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì về phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2022? -0

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT làm rõ một số thông tin về phương án thi tốt nghiệp THPT 2022.

Về đề thi, Bộ GD&ĐT xây dựng cấu trúc, định dạng đề thi; ban hành đề thi tham khảo; hoàn thiện một bước ngân hàng câu hỏi thi để từ ngân hàng câu hỏi đó sử dụng phần mềm chuyên dụng tổ hợp thành đề thi theo cấu trúc, đáp ứng yêu cầu Kỳ thi và cung cấp cho các địa phương sử dụng tổ chức thi. Như vậy, công tác ra đề thi vẫn do Bộ GD&ĐT đảm nhiệm.

Cũng theo ông Mai Văn Trinh, về phương thức tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cơ bản ổn định như năm 2021, nhất là về trách nhiệm của các địa phương với vai trò chủ trì, chịu trách nhiệm toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương mình.

Bộ GD&ĐT sẽ ban hành Quy chế thi; cung cấp đề thi, phần mềm chấm thi; tổ chức thanh tra, kiểm tra để cùng các địa phương tổ chức Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng.

Đối với các em học sinh, phương án thi năm 2022 hầu như không có thay đổi đáng kể so với năm 2021. Do vậy, các nhà trường, giáo viên, học sinh yên tâm khắc phục khó khăn về điều kiện học tập trong dịch bệnh để hoàn thành có chất lượng nhiệm vụ năm học 2021-2022 và chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Huyền Thanh

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phương án thi tốt nghiệp THPT 2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phương án thi tốt nghiệp THPT 2022
Điểm thi không đánh giá đúng chất lượng thí sinh: Nên bỏ thi tốt nghiệp THPT? Điểm thi không đánh giá đúng chất lượng thí sinh: Nên bỏ thi tốt nghiệp THPT?

Từ Khóa: