Biển Đông POC hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2018

Năm 2018, hòa với thắng lợi chung của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (Biển Đông POC) đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2018.

bien dong poc hoan thanh xuat sac cac chi tieu nam 2018 CEO Biển Đông POC Ngô Hữu Hải được vinh danh

Ngày 30/8/2018 tại Hà Nội, Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ và Liên hiệp ...

bien dong poc hoan thanh xuat sac cac chi tieu nam 2018 sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 về An toàn - Sức khỏe - Môi trường

Vừa qua, tại TP. Vũng Tàu, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (Biển Đông POC) đã tổ chức thành công Hội nghị sơ ...

bien dong poc hoan thanh xuat sac cac chi tieu nam 2018 Biển Đông POC tổ chức thành công "Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018"

Chiều 11/7, tại TP HCM, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông Biển Đông POC đã tổ chức thành công hội nghị sơ kết ...

P.V