Bất cập trong kiểm soát thực phẩm tại chợ

Trong kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm, việc kiểm soát nguồn gốc thực phẩm bán tại các chợ truyền thống có vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay, do quy mô giết mổ gia súc, gia cầm đa số vẫn nhỏ lẻ nên việc kiểm soát còn bất cập, các ngành chức năng gặp nhiều khó khăn khi kiểm tra nguồn gốc xuất xứ sản phẩm...

 
 
NGỌC QUỲNH / HNM.com.vn