Thí sinh làm bài thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút với 6 câu hỏi.
Bài thơ Tây Tiến vào đề Văn thi tốt nghiệp THPT đợt 2 - 1

Tiến sĩ Phạm Hữu Cường, giáo viên tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI cho rằng, đề thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn đợt 2 năm 2021 có cấu trúc và yêu cầu về kiến thức, kỹ năng tương đương đề thi đợt 1 năm 2021. Đề thi đánh giá được năng lực người học, thông qua yêu cầu vận dụng kiến thức, giảm yêu cầu thuộc lòng, ghi nhớ máy móc hay trả lời theo khuôn mẫu có sẵn.

Đề thi bám sát chương trình THPT, nhất là chương trình Ngữ văn 12. Độ dài các câu tương đối hợp lý. Yêu cầu về mức độ kiến thức và kỹ năng trong đề thi khá cơ bản, phù hợp với học sinh học lực trung bình và khá. Các câu trong đề nhìn chung được sắp xếp từ dễ đến khó, đảm bảo được việc kiểm tra kiến thức và kỹ năng ở các mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Đề thi cũng ít câu hỏi mở, khả năng phân loại thí sinh chưa cao, nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa dùng để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Ngữ liệu đọc hiểu tương đối hay và có tính thời sự, đề cập đến mối quan tâm chung của nhân loại. Trong đề thi các câu hỏi ở phần đọc hiểu khá cơ bản, không khó đối với học sinh học lực trung bình trở lên. Các em chỉ cần đọc kỹ văn bản, vận dụng các kỹ năng đọc hiểu thông thường là có thể hoàn thành tốt các câu hỏi này, Vì vậy, ở phần đọc hiểu, sẽ khá nhiều thí sinh đạt được từ 2 đến 2,5 điểm, thậm chí đạt điểm tối đa.

Theo thầy Cường, câu nghị luận xã hội không khó và khá quen thuộc, ít có khả năng khơi gợi hứng thú làm bài cho học sinh. Ở câu này, học sinh có học lực trung bình và khá có thể giải quyết được những yêu cầu cơ bản của đề bài, nên việc đạt được 1,5/2 điểm cũng là trong tầm tay.

Câu nghị luận văn học (câu 2, phần II) có thể khơi gợi được ít nhiều hứng thú làm bài của học sinh. Các em chỉ cần bám sát văn bản, vận dụng kĩ năng phân tích và năng lực cảm thụ văn học của mình là có thể hoàn thành được phần lớn yêu cầu của đề. Ở câu này, yêu cầu “nhận xét về càm hứng lãng mạn của Quang Dũng trong đoạn thơ” giúp phân hóa trình độ thí sinh.

Với đề thi này, phổ điểm chủ yếu mà học sinh đạt được sẽ vào khoảng 7- 8 điểm.

Hà Cường

Có bao nhiêu địa phương không tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2? Có bao nhiêu địa phương không tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2?
Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Thí sinh, cán bộ coi thi phải xét nghiệm COVID-19 Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Thí sinh, cán bộ coi thi phải xét nghiệm COVID-19