Bà Võ Thị Ánh Xuân làm quyền Chủ tịch nước

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới thay ông Võ Văn Thưởng vừa được miễn nhiệm.

Sáng 21/3, sau khi bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Thông báo về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước.

Theo đó, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới.

Việc bà Võ Thị Ánh Xuân làm quyền Chủ tịch nước căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Luật Tổ chức Quốc hội và Kết luận của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng giữ quyền Chủ tịch nước.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

 

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sinh ngày 8/1/1970, quê quán xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Bà Võ Thị Ánh Xuân có trình độ Cử nhân Sư phạm Hóa học; Cử nhân lý luận chính trị.

Bà Võ Thị Xuân là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Trong quá trình công tác, bà Võ Thị Ánh Xuân từng kinh qua các chức vụ: Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang; Bí thư Thị ủy Tân Châu (tỉnh An Giang); Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Ngày 6/4/2021 tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu làm Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tháng 6/2021, bà Võ Thị Ánh Xuân trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Tháng 7/2021, bà được Quốc hội khóa XV bầu tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng trong kỳ họp bất thường lần này, Quốc hội đã thực hiện quy trình bỏ phiếu miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với ông Võ Văn Thưởng.

Trước đó, ngày 20/3, căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thưởng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

https://vtcnews.vn/ba-vo-thi-anh-xuan-lam-quyen-chu-tich-nuoc-ar859773.html

ANH VĂN / VTC News