6 yếu tố tích cực giúp Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP 7% trong năm 2024

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tham mưu Chính phủ phương án tăng trưởng 7% trong năm 2024 dựa trên 6 yếu tố tích cực.

Khả thi với mục tiêu tăng trưởng 6,5%

Tăng trưởng GDP quý II/2024 đạt 6,93%, đưa tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 6,42% so với cùng kỳ năm ngoái. So với giai đoạn 2020-2024, mức tăng trưởng GDP Việt Nam đạt được trong quý II/2024 được đánh giá là tích cực, chỉ thấp hơn tốc độ tăng trưởng 7,83% của quý II/2022, còn lại đều cao hơn quý II của các năm 2020, 2021 và 2023 với mức tăng lần lượt là: 0,34%; 6,55% và 4,25%.

6 yếu tố tích cực giúp Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP 7% trong năm 2024
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương

Đặc biệt, theo Tổng cục Thống kê, mức tăng trưởng GDP 6,42% trong 6 tháng đầu năm 2024 chỉ thấp hơn mức tăng trưởng 6,58% của 6 tháng đầu năm 2022 trong giai đoạn 2020-2024, còn lại cao hơn các năm 2020, 2021, 2023 với lần lượt là: 1,74%; 5,7% và 3,84%.

Với mức tăng trưởng 6,93% trong quý II và 6,42% trong 6 tháng đầu năm 2024, tăng trưởng GDP đã vượt so với dự báo được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra tại kịch bản 2 (kịch bản cao hơn) với mức tăng trưởng cả năm đạt 6,5%.

Bởi theo tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại kịch bản này, để đạt được mức tăng trưởng 6,5% cả năm 2024, 9 tháng cuối năm Việt Nam phải đạt mức tăng trưởng 6,75%, trong đó tăng trưởng GDP quý II đạt 6,32%; quý III 6,79% và quý IV là 7,08%. Tuy nhiên, tăng trưởng quý II/2024 đã đạt 6,93%, cao hơn khá nhiều so với mức 6,32% đặt ra.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, kết quả tăng trưởng GDP quý II và 6 tháng đầu năm của năm 2024 rất tích cực, đặc biệt trong quý II.

“Đây được đánh giá là sự tăng trưởng đột phá, tạo nền tảng khá tốt để đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 01 của Chính phủ và cũng đúng theo mục tiêu của Nghị quyết 01 là ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trên nền tảng duy trì kinh tế vĩ mô” - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định.

Cũng theo nhận định của Thứ trưởng Trần Quốc Phương: Dựa trên kết quả tăng trưởng 6 tháng đầu năm, thì với mục tiêu tăng trưởng Quốc hội đưa ra là từ 6-6,5% trong cả năm 2024, thì mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm 2024 là hoàn toàn khả thi.

6 yếu tố tích cực giúp Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP 7% trong năm 2024
Dựa trên kết quả tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm, nhiều dự báo cho rằng tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2024 vượt 6,5%

6 yếu tố tích cực cho mục tiêu tăng trưởng 7%

Tuy nhiên, theo phân tích của Thứ trưởng Trần Quốc Phương, thông thường quý III và IV vẫn được đánh giá là các quý động lực của năm, nên hoàn toàn có sơ sở để kỳ vọng kết quả cao hơn mức tăng trưởng 6,5%, tức là vượt mục tiêu Quốc hội đề ra.

Từ những phân tích đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tính toán, tham mưu, báo cáo Chính phủ phương án tăng trưởng GDP cao hơn, đó là kịch bản 2 với dự kiến cả năm đạt 7%.

Nếu theo phương án tăng trưởng GDP 7% trong năm 2024, theo tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tăng trưởng GDP quý III và IV/2024 phải lần lượt tăng khoảng 7,4-7,6%.

"Mặc dù trên 7% là mức cao, nhưng chúng ta hoàn toàn có khả năng phấn đấu được trong bối cảnh cố gắng khắc phục các yếu tố hạn chế” - Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nêu ra 6 nội dung, yếu tố tác động tích cực đến tăng trưởng những tháng cuối năm, bao gồm: Thứ nhất, xu hướng tăng trưởng tích cực của khu vực và thế giới.

Thứ hai, động lực về thu hút đầu tư đầu tư, bao gồm cả đầu tư của khu vực ngoài nhà nước, đặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đều tăng trưởng tích cực.

Thứ ba, các động lực về xuất khẩu đã phục hồi và tỉ lệ các doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu tăng lên nhanh chóng. Đây là tín hiệu rất đáng mừng. "Tuy nhiên, chúng ta vẫn gặp phải những khó khăn trong xuất khẩu như chi phí vận tải tăng lên, hay phải điều chuyển tuyến vận tải trên đường biển" - lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin.

Thứ tư, du lịch phục hồi khá mạnh mẽ. Hiện nay, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đông hơn, Việt Nam hoàn toàn có thể hướng tới kỳ vọng năm 2024 là khách du lịch đạt khoảng 14-15 triệu khách. Đây là yếu tố rất tốt có thể tác động đến khu vực dịch vụ.

Thứ năm, hiện nay, Quốc hội đã thông qua hiệu lực của 3 luật rất quan trọng là Luật Đất đai, Luật Bất động sản và Luật Kinh doanh nhà ở. Ba luật này sẽ có tác động rất lớn đến thị trường bất động sản mà 6 tháng đầu năm, là mảng đang gặp rất nhiều khó khăn. Với các quy định mới thông thoáng hơn và tạo điều kiện hơn, thị trường bất động sản sẽ có tín hiệu khởi sắc trong 6 tháng cuối năm, tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế.

Thứ sáu là công tác chỉ đạo, điều hành. Hiện nay, chỉ đạo của Chính phủ rất quyết liệt và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt 4 địa phương là động lực tăng trưởng của nền kinh tế, phải quyết liệt hơn nữa trong việc thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng.

Nguyễn Hòa / Báo Công Thương