Từ ngày 1/1/2022, Hà Nội thực hiện bộ tiêu chí đánh giá xe buýt gồm 5 mức độ, từ 1 - 5 sao tùy theo số điểm đạt được theo thang điểm 100.

Cụ thể, mạng lưới tuyến buýt sẽ được đánh giá dựa trên 10 chỉ tiêu cụ thể bao gồm hệ số tuyến; mức độ tiếp cận dịch vụ xe buýt; khoảng cách bình quân giữa các điểm dừng đỗ trong nội thành; khoảng cách bình quân giữa các điểm dừng đỗ ở ngoại thành; chất lượng điểm dừng, nhà chờ, điểm đầu cuối; khả năng tiếp cận cuả người khuyết tật; tỷ lệ điểm dừng có nhà chờ/tổng số điểm dừng; tỷ lệ đáp ứng nhu cầu đi lại; chất lượng dịch vụ tuyến; tỷ lệ hành khách sử dụng vé tháng.

4-3.jpg -0

Buýt Hà Nội những ngày cuối năm.

Trong số này, 2 chỉ tiêu được gọi là "tiên quyết" gồm tỷ lệ đáp ứng nhu cầu đi lại và chất lượng dịch vụ tuyến. Các chỉ tiêu còn lại là chỉ tiêu "điều kiện". Với từng tuyến buýt, bộ tiêu chí cũng đưa ra những chỉ tiêu hết sức cụ thể để đánh giá gồm: Chất lượng phương tiện vận hành, chất lượng lao động vận hành, hiệu quả khai thác tuyến và chất lượng dịch vụ lượt vận chuyển. Từng lượt vận chuyển cũng được đánh giá, xếp sao, tùy thuộc số điểm đạt được căn cứ theo chất lượng phương tiện vận hành của lượt xe, chất lượng lao động vận hành của lượt xe, chất lượng vận hành theo lộ trình và điểm dừng đỗ và chất lượng vận hành theo thời gian biểu chạy xe.

Cuối cùng, doanh nghiệp cũng sẽ được xếp sao căn cứ và chất lượng tuyến và số lượng tuyến vận hành.

Đặng Nhật

Góp phần kiến tạo giao thông xanh Góp phần kiến tạo giao thông xanh
Thêm một tuyến xe buýt điện VinBus hoạt động tại Hà Nội Thêm một tuyến xe buýt điện VinBus hoạt động tại Hà Nội