thue nhap khau xang dau lai bi che
Xã hội

Thuế nhập khẩu xăng dầu lại bị 'chê'

Việc ấn định thuế nhập khẩu bình quân gia quyền trong công thức tính giá cơ sở thuế hiện nay đang được cho rằng có sự bất cập, phức tạp, dễ gây hiểu lầm là không cần thiết, thậm chí là thiếu minh bạch… có ...