Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), sáng ngày 27/4/2018, PV GAS đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018.  

Số lượng cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tham dự là 110 cổ đông; tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện là 1,866,692,910 cổ phần, chiếm 97.53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

pv gas du kien chia co tuc 40 trong nam 2018

Tại Đại hội, PV GAS đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018, Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018; Báo cáo thực hiện tiền lương, thu nhập năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2018 của HĐQT và BKS.

pv gas du kien chia co tuc 40 trong nam 2018
Ông Dương Mạnh Sơn - Tổng giám đốc PV Gas

Trong năm 2017, lường trước được những khó khăn, ngay từ đầu năm, PV GAS đã chủ động thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả, đoàn kết, nỗ lực, cố gắng không ngừng, tập thể Lãnh đạo và Cán bộ công nhân viên PV GAS đã triển khai công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, với sự hỗ trợ tích cực từ các cấp, đơn vị, sự phối hợp nhịp nhàng từ thượng nguồn đến hạ nguồn, sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn và đặc biệt được sự quan tâm, ủng hộ tích cực của Đại hội đồng cổ đông,…

PV GAS đã đạt được nhiều thành tích quan trọng cũng như hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2017; giữ vững đà phát triển bền vững của những năm qua, luôn là doanh nghiệp hàng đầu của ngành công nghiệp khí Việt Nam, Tổng công ty hàng đầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

pv gas du kien chia co tuc 40 trong nam 2018

Năm 2017, PV Gas hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch (sản lượng vượt 2-41%; chỉ tiêu tài chính vượt 28-145%), một số chỉ tiêu chính đã về đích trước kế hoạch 2 - 3 tháng (Sản xuất và kinh doanh LPG, Condensate, doanh thu, lợi nhuận, Nộp NSNN). Đóng góp đáng kể vào doanh thu và lợi nhuận Tập đoàn, khoảng 13% doanh thu và 26% lợi nhuận toàn PVN, Top đầu các đơn vị trong Tập đoàn có tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu và trên vốn điều lệ cao (23% và 51%). Chia cổ tức đạt tỷ lệ 40% vốn điều lệ/năm 2017 (so với kế hoạch là 30%).

pv gas du kien chia co tuc 40 trong nam 2018

Dự kiến trong năm 2018, PV GAS sẽ hoàn thành công tác đầu tư, đưa dự án nâng cao hiệu suất thu hồi LPG tại Dinh Cố vào hoạt động góp phần gia tăng giá trị khí, đồng thời khởi công dự án LNG Thị Vải.

Kế hoạch đề ra cho năm 2018 có phần chia cổ tức đạt 40% vốn điều lệ.

pv gas du kien chia co tuc 40 trong nam 2018 Ngày hội Hiến máu nhân đạo “Nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng”

Đoàn Thanh niên PV GAS vừa tổ chức ngày hội Hiến máu nhân đạo “Nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng” tại TP. Hồ Chí ...

pv gas du kien chia co tuc 40 trong nam 2018 Khai mạc giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS năm 2018

Ngày 14/4/2018, tại Nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS ...

pv gas du kien chia co tuc 40 trong nam 2018 PV GAS tài trợ xây trường học tại Bắc Ninh

Vừa qua, tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra lễ khánh thành và đưa vào sử dụng công trình ...

pv gas du kien chia co tuc 40 trong nam 2018 Tổng Giám đốc PV GAS tiếp Phó Tổng Giám đốc KOGAS đến thăm và làm việc

Ngày 30/03/2018, trong chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Yang Mi Choi – Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kỹ ...

pv gas du kien chia co tuc 40 trong nam 2018 PV GAS và VPI ký kết “Thỏa thuận hợp tác Nghiên cứu phát triển KHCN và Dịch vụ dầu khí”

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã ký Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu phát triển ...

Theo pvgas.com.vn