Kiên quyết thu hồi dự án chậm triển khai

Ngày 8-6-2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND về thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai. Từ yêu cầu của kế hoạch, các cấp, ngành, địa phương toàn thành phố đã vào cuộc với quyết tâm cao, xác định thời hạn, biện pháp giải quyết và xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách sử dụng đất chậm triển khai, kiên quyết thu hồi các dự án kém hiệu quả, tạo môi trường đầu tư, khơi thông nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Tại kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố 14 giải pháp xử lý dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai. Ảnh: Nhật Nam
 
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Đỗ Anh Tuấn: Công khai, minh bạch, rõ quy trình, biện pháp xử lý

Từ quý III-2021, thành phố Hà Nội đã thành lập 6 tổ công tác liên ngành, phát huy vai trò, trách nhiệm tăng cường kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung tối đa nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công. Đôn đốc quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, công trình thiết yếu. Tập trung tháo gỡ khó khăn tối đa cho các dự án ODA, dự án vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư ngoài ngân sách nhằm đẩy mạnh kích cầu đầu tư. Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND của UBND thành phố, Sở tiếp tục chỉ đạo bộ phận chuyên môn nâng cao tinh thần trách nhiệm, công khai, minh bạch, rõ quy trình, xác định cụ thể thời hạn, đề xuất UBND thành phố các biện pháp để xử lý nghiêm, dứt điểm đối với các dự án chậm thực hiện đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng còn tồn đọng; các trường hợp cố ý chây ỳ, tiếp tục vi phạm.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Mai Trọng Thái: Thiết lập kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất đai

Để tạo môi trường đầu tư, khơi thông nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND thành phố 14 giải pháp xử lý dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai. Với quyết tâm thu hồi dự án kém hiệu quả sử dụng đất, thời gian qua Sở đã thiết lập kỷ cương trong quản lý dự án đầu tư và quản lý, sử dụng đất đai. Phân công rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ đầu mối giải quyết, rõ quy trình, rõ kết quả trong giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý đối với dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai. Từ xác định rõ mục tiêu thúc đẩy các chủ đầu tư có năng lực, kinh nghiệm tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện dự án, Sở tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư có mục đích phục vụ nhu cầu dân sinh và các kêu gọi đầu tư của thành phố.

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng: Tập trung xử lý các nhóm dự án để đẩy nhanh tiến độ

Thời gian qua, quận Thanh Xuân công khai các dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng để tạo sự đồng thuận, giám sát của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện. Tập trung xử lý nghiêm các dự án chây ỳ, không chấp hành quyết định xử lý, tiếp tục vi phạm bảo đảm theo tiến độ của thành phố. Tiếp tục rà soát các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai khác, phân loại và đề xuất những biện pháp xử lý cụ thể, bảo đảm đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xử lý dứt điểm dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn: Đẩy mạnh kiểm tra định kỳ để đôn đốc, giám sát

Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND của UBND thành phố, huyện Quốc Oai đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị nhằm tập trung thực hiện và xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai. Trong đó, đẩy mạnh kiểm tra định kỳ để đôn đốc, giám sát đối với các dự án đầu tư; hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Xử lý nghiêm, kiên quyết, dứt điểm các hành vi vi phạm đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất. Ngoài ra, huyện tiếp tục đôn đốc, giám sát đầu tư và yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, cam kết thực hiện để sớm đưa dự án vào sử dụng theo tiến độ.

Ông Bùi Văn Trường, 55 năm tuổi Đảng, Bí thư Chi bộ thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng: Cần sự vào cuộc quyết liệt, thực chất

HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên toàn địa bàn thành phố. Tiếp đến, UBND thành phố có Kế hoạch số 160/KH-UBND đã đưa ra thời gian cụ thể, kiên quyết xử lý dứt điểm các dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ. Dư luận hy vọng, thời gian tới, các cơ quan, địa phương sẽ khẩn trương khắc phục tồn tại dự án chậm tiến độ, chậm triển khai với tinh thần nghiêm túc, kiên quyết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, với sự vào cuộc quyết liệt, thực chất.

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/1034461/kien-quyet-thu-hoi-du-an-cham-trien-khai

NHÓM PHÓNG VIÊN / HNM.com.vn