bo lam quan con phai ke khai
Thời sự

Bố làm quan, con phải kê khai

Tài sản tham nhũng thường được cất giấu, gửi ngân hàng hoặc do người thân như bố mẹ, anh chị em, con cháu đứng tên… Do vậy, cần phải bịt lỗ hổng pháp luật, kiểm soát cho được kê khai tài sản, thu nhập