petrosetco
pvfcco
melia
nhung lan my bo roi nguoi kurd

Những lần Mỹ bỏ rơi người Kurd

Washington từng nhiều lần bỏ rơi lực lượng người Kurd để đổi lấy những lợi ích địa chính trị quan trọng hơn ở Trung Đông.