petrosetco
green-i-park

Xây dựng Nghị định mới để khắc phục bất cập trong xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT

Bà Nghiêm Thị Thanh Nguyệt, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, hiện nay, Bộ đã hoàn thiện hồ sơ đầy đủ của các nghệ sĩ được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT đợt 10 để Ban Thi đua khen thưởng Trung ương xem xét, tiến hành...