petrosetco
pvfcco
melia
tong thong philippines nga xe may

Tổng thống Philippines ngã xe máy

Tổng thống Duterte bị thương nhẹ sau khi ngã xe máy trong khuôn viên nơi ở tại dinh tổng thống và đang hồi phục tốt.