Video nằm trong bài: Vụ phun trào núi lửa nhấn chìm ngôi làng ở Mexico