Video nằm trong bài: Vòi rồng khổng lồ xuất hiện trên biển Vũng Áng, Hà Tĩnh