Tại Việt Nam, số ca nhiễm ghi nhận mới nhất tính từ 25/7 đến chiều 25/8 là 547 ca. Tổng số người đang cách ly theo dõi sức khỏe là 31.821 trường hợp.
Từ Khóa: