Video nằm trong bài: Video: Quang Hải ghi siêu phẩm, tuyển Việt Nam dẫn 1-0