Trong khi tại châu Âu và Mỹ, tiền tip là một phần của văn hóa dịch vụ, tại Trung Quốc, Nhật Bản và một số quốc gia, tiền tip lại được xem là bất lịch sự, thậm chí thô lỗ.
van hoa tien tip noi danh gia cao noi xem la hanh dong tho lo
Cambodia Tip bồi bàn: không có quy tắc tip ở nhà hàng nhưng bạn có thể tip khoảng 10% hóa đơn. Tip tài xế taxi: không cần thiết. Tip nhân viên khách sạn: không có văn hóa tip nhưng nếu dịch vụ tốt, bạn có thể tip 4.000 KHR/túi hành lý và tương tự 4.000 KHR/đêm cho nhân viên dọn phòng.
van hoa tien tip noi danh gia cao noi xem la hanh dong tho lo
Trung Quốc Tip bồi bàn: hầu hết nhà hàng không có quy tắc tip, thậm chí hành động này bị coi là bất lịch sự. Tip tài xế taxi: không nên vì có thể bị cho là thô lỗ. Tip nhân viên khách sạn: chỉ nên tip trong những khách sạn cao cấp phục vụ khách nước ngoài.
van hoa tien tip noi danh gia cao noi xem la hanh dong tho lo
Hong Kong Tip bồi bàn: 10% phí dịch vụ thường đã bao gồm trong hóa đơn nhà hàng, nhưng bạn có thể để lại ít xu lẻ nếu trả tiền mặt. Tip tài xế taxi: tài xế sẽ thường làm tròn phí. Tip nhân viên khách sạn: 2-3 HKD (0,25-0,38 USD)/kiện hành lý.
van hoa tien tip noi danh gia cao noi xem la hanh dong tho lo

Ấn Độ

Tip bồi bàn: 5-10% phụ thuộc vào chất lượng phục vụ.

Tip tài xế taxi: không có thông lệ nhưng làm tròn phí được đánh giá cao.

Tip nhân viên khách sạn: 50 INR (0,73 USD)/túi hành lý và 250 rupees (3,67 USD)/đêm cho nhân viên dọn phòng.

van hoa tien tip noi danh gia cao noi xem la hanh dong tho lo
Nhật Bản Tip bồi bàn: tip bị coi là bất lịch sự. Tip tài xế taxi: không cần thiết. Tip nhân viên khách sạn: không phải thông lệ.
van hoa tien tip noi danh gia cao noi xem la hanh dong tho lo
Macau Tip bồi bàn: phí dịch vụ thường bao gồm trong hóa đơn tại hầu hết nhà hàng, nếu chưa, bạn có thể tip 5-10% nếu dịch vụ tốt. Tip tài xế taxi: làm tròn phí. Tip nhân viên khách sạn: không cần thiết.
van hoa tien tip noi danh gia cao noi xem la hanh dong tho lo
Malaysia Tip bồi bàn: không cần thiết. Tip tài xế taxi: không được ưa thích. Tip nhân viên khách sạn: không cần thiết nhưng một số khách sạn có thể thêm 5-10% tổng phí coi như phí dịch vụ.
van hoa tien tip noi danh gia cao noi xem la hanh dong tho lo
Singapore Tip bồi bàn: mặc dù nhà hàng có phí dịch vụ, nguyên tắc là tip 10% trực tiếp cho người bồi bàn để cảm ơn họ. Tip tài xế taxi: không cần thiết nhưng có thể làm tròn phí. Tip nhân viên khách sạn: 1-2 SGD ($0.74-$1.48)/túi hành lý.
van hoa tien tip noi danh gia cao noi xem la hanh dong tho lo
Hàn Quốc Tip bồi bàn: không cần thiết. Tip tài xế taxi: tài xế sẽ rất vui nếu bạn nói với họ giữ lại tiền thừa. Tip nhân viên khách sạn: hầu như mọi khách sạn đều thêm 10% phí dịch vụ vào hóa đơn.
van hoa tien tip noi danh gia cao noi xem la hanh dong tho lo
Sri Lanka Tip bồi bàn: 10% phí dịch vụ có thể đã bao gồm trong hóa đơn. Tuy nhiên, bồi bàn có thể không nhận được khoản này nên hãy để lại thêm vài LKR. Tip nhân viên bar 100 LKR ($0.63). Tip tài xế taxi: 10$ phí. Tip nhân viên khách sạn: 100 LKR/ngày cho nhân viên dọn phòng và 50 LKR cho người khuân đồ.
van hoa tien tip noi danh gia cao noi xem la hanh dong tho lo
Thái Lan Tip bồi bàn: một số nhà hàng đã thêm 10% phí dịch vụ vào hóa đơn, nhưng có thể để lại vài đồng lẻ. Tại các nhà hàng cao cấp, thông thường tiền tip là 10%. Tip tài xế taxi: làm tròn khoảng 5 TBH ($0.15). Tip nhân viên khách sạn: hầu hết khách sạn đã bao gồm 10% phí dịch vụ trong hóa đơn, bạn có thể tip 20-50 TBH cho người khuân đồ và 20 THB cho nhân viên dọn phòng, để lại tiền tip trên gối.
van hoa tien tip noi danh gia cao noi xem la hanh dong tho lo
Việt Nam Tip bồi bàn: không phổ biến, một số nhà hàng có thể thêm 5% phí dịch vụ, có thể tip 5-10% cho dịch vụ tốt. Tại quán bar, bạn có thể để lại tiền thừa hoặc làm tròn hóa đơn. Tip tài xế taxi: không cần thiết nhưng tài xế sẽ thích bạn nói với họ giữ lại tiền thừa. Tip nhân viên khách sạn: 20.000-40.000 VND (0,87-1,7 USD) cho nhân viên khuân hành lý.
van hoa tien tip noi danh gia cao noi xem la hanh dong tho lo Văn hóa tiền tip tại các quốc gia châu Âu

Dưới đây là tổng hợp về văn hóa tip hay số tiền tip dành cho bồi bàn, tài xế taxi, dọn phòng, xách hành lý ...

van hoa tien tip noi danh gia cao noi xem la hanh dong tho lo Đi du lịch nước ngoài, đưa tiền tip sao cho đúng?

Ở một số nước, tiền tip là khoản phí bắt buộc và có thể được tính trực tiếp vào hóa đơn nhưng có những nơi, ...

https://news.zing.vn/van-hoa-tien-tip-noi-danh-gia-cao-noi-xem-la-hanh-dong-tho-lo-post857164.html

https://news.zing.vn