Video nằm trong bài: Xem lại Đoàn Văn Hậu ghi bàn tuyệt đẹp, Việt Nam 1-0 Indonesia