Dưới đây là tác dụng phụ sau tiêm vaccine COVID-19 Pfizer mà bạn có thể gặp phải.

Vaccine của Pfizer/BioNTech đã được cấp phép sử dụng tại 111 quốc gia và vùng lãnh thổ và được Tổ chức Y tế thế giới đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đến nay, vaccine này đã được sử dụng tại 97 quốc gia với khoảng 850 triệu liều. Vaccine Comirnaty được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Vaccine COVID-19 Pfizer: Sau tiêm có thể gặp phản ứng gì? - 1
Vaccine COVID-19 Pfizer: Sau tiêm có thể gặp phản ứng gì? - 2
Vaccine COVID-19 Pfizer: Sau tiêm có thể gặp phản ứng gì? - 3
Vaccine COVID-19 Pfizer: Sau tiêm có thể gặp phản ứng gì? - 4
Vaccine COVID-19 Pfizer: Sau tiêm có thể gặp phản ứng gì? - 5

Từ Khóa: