Cách đây 75 năm, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.

[Infographics] Tuyen ngon doc lap - Van kien lich su vo gia hinh anh 1

Cách đây 75 năm, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc./.

Trạm phát sóng bản Tuyên ngôn độc lập sẽ bị phá dỡ: Trạm phát sóng bản Tuyên ngôn độc lập sẽ bị phá dỡ: "Nếu không giữ gìn sẽ mất mãi mãi"

Nhà báo Trần Đức Nuôi đề xuất thay vì phá bỏ, TP nên di dời Trạm vô tuyến điện báo đến vị trí khác bởi ...

https://www.vietnamplus.vn/infographics-tuyen-ngon-doc-lap-van-kien-lich-su-vo-gia/660765.vnp

www.vietnamplus.vn