Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết đang chủ trì, biên soạn nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo đó, sẽ tước quyền sử dụng giấy phép môi trường đối với các vi phạm xả thải không qua xử lý. Bàn về mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm, Bộ TN&MT cho biết các đại biểu thống nhất quan điểm giảm mức phạt đối với các hành vi vi phạm về mặt hồ sơ, thủ tục môi trường. Đồng thời tăng mức phạt đối với các nhóm hành vi mang tính chất cố tình vi phạm hoặc các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Tước giấy phép môi trường đối với các vi phạm xả thải không qua xử lý

Theo đó, để đảm bảo tính răn đe đối với các hành vi cố tình vi phạm, dự thảo nghị định đưa ra quy định: Sẽ tước quyền sử dụng giấy phép môi trường đối với các vi phạm xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường. Biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do vi phạm hành chính đối với các nhóm hành vi như: Xây lắp công trình xử lý chất thải không đúng theo giấy phép môi trường; không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định và xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường.

Bộ TN&MT thông tin, hiện nay tổ biên tập đã nhận được ý kiến tham gia của 16 bộ, ngành, 51 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, một tập đoàn nhà nước, một tổ chức xã hội gửi ý kiến góp ý cho dự thảo nghị định. Tổ biên tập dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã tiếp thu, giải trình đối với nội dung góp ý của các đơn vị. Tổ biên tập sẽ tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo nghị định để trình Chính phủ trong tháng 11/2021.

CL

Nhà máy xả thải khiến cá tôm chết la liệt trên sông Nhà máy xả thải khiến cá tôm chết la liệt trên sông
Báo Nhật chỉ ra mối nguy đáng ngại hơn cả nhà máy đốt than với môi trường Việt Nam Báo Nhật chỉ ra mối nguy đáng ngại hơn cả nhà máy đốt than với môi trường Việt Nam