Từ ngày 1-4-2021, thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới sẽ được sử dụng thống nhất trong phạm vi cả nước. So với mẫu thẻ bảo hiểm y tế hiện hành, mẫu thẻ mới có nhiều điểm khác biệt mang lại nhiều tiện ích cho người tham gia và các cơ sở khám chữa bệnh.
Từ 1-4, những trường hợp nào phải đổi thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới? ảnh 1

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế để sử dụng thống nhất trong phạm vi cả nước. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4-2021, thay thế Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 2-12-2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

So với mẫu thẻ Bảo hiểm y tế hiện hành, mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới có nhiều điểm khác biệt mang lại nhiều tiện ích cho người tham gia và các cơ sở khám chữa bệnh như: Nhỏ gọn về kích thước; được ép plastic ngay sau khi in; thay đổi kiểu chữ in rõ nét, dễ đọc.

Đặc biệt, mặt sau của thẻ bảo hiểm y tế đã thay đổi phần lớn nội dung so với mẫu thẻ bảo hiểm y tế hiện hành để người tham gia tiện tra cứu thông tin sử dụng thẻ.

Từ ngày 1-4-2020, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc sẽ điều chỉnh kết nối với Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo 10 ký tự mã số bảo hiểm xã hội duy nhất in trên thẻ bảo hiểm y tế (thay thế 15 ký tự mã số thẻ bảo hiểm y tế luôn biến động như trước đây).

Quy định này giúp cơ sở khám chữa bệnh quản lý hồ sơ bệnh nhân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chặt chẽ hơn, thuận tiện hơn đối với công tác theo dõi tiền sử bệnh, sử dụng thuốc… trong quá trình điều trị của người có thẻ bảo hiểm y tế.

Cũng theo quyết định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thẻ bảo hiểm y tế đã cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục được dùng để khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Cho nên, những người đang sở hữu thẻ bảo hiểm y tế mẫu cũ còn thời hạn vẫn tiếp tục được dùng. Những trường hợp thẻ không có thẻ bảo hiểm y tế còn hạn sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới gồm: cấp mới thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia; cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho người bị mất; cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do bị rách, hỏng, thay đổi thông tin trên thẻ.

Thẻ bảo hiểm y tế thay đổi từ năm 2021 Thẻ bảo hiểm y tế thay đổi từ năm 2021

85 triệu người sẽ chuyển sang dùng thẻ BHYT mới, kích thước nhỏ, tiện tra cứu thông tin khám chữa bệnh, từ ngày 1/4/2021.

https://anninhthudo.vn/tu-1-4-nhung-truong-hop-nao-phai-doi-the-bao-hiem-y-te-theo-mau-moi-post459745.antd

anninhthudo.vn

Từ Khóa: