UNBD TPHCM vừa có văn bản phê bình nghiêm khắc Giám đốc và 2 Phó Giám đốc Sở GDĐT có liên quan đến việc tổ chức đoàn đi công tác tại Nhật Bản sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước của Sở.

Văn bản thành phố đưa ra được xét theo báo cáo của Sở Nội vụ và kết quả thanh tra của Thanh tra TPHCM tại Sở GDĐT về giải trình liên quan đến trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với việc tổ chức đoàn đi công tác tại Nhật Bản sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước của Sở.

tphcm phe binh giam doc 2 pho giam doc so gddt
Văn bản phê bình lãnh đạo Sở GDĐT TPHCM do Phó Chủ tịch UBND Dương Anh Đức kí.

Theo đó, UBND TPHCM có ý kiến như sau: Phê bình nghiêm khắc đối với cá nhân ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GDĐT TPHCM, ông Nguyễn Văn Hiếu và ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GDĐT TPHCM, đã để xảy ra các thiếu sót, sai phạm liên quan đến ngành GDĐT.

Trong đó, ông Lê Hồng Sơn, với vai trò là người đứng đầu, cần nhận thức sâu sắc những thiếu sót của cá nhân và sai sót của cấp dưới có liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách, không để lặp lại những thiếu sót như kết luận thanh tra đã nêu.

Ngoài ra, UBND TPHCM còn giao Ban giám đốc Sở tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm về những hạn chế, thiếu sót trong tập thể lãnh đạo sở về công tác quản lý, điều hành công việc tại cơ quan; tiếp tục triển khai, đôn đốc việc thực hiện nghiêm các biện pháp khắc phục theo kết luận của Thanh tra thành phố.

Đồng thời, cần tổ chức quán triệt trong toàn ngành GDĐT để không xảy ra các thiếu sót như kết luận thanh tra đã nêu.

HUYÊN NGUYỄN

Bị phê bình vì đi học sớm: Đừng tạo thành cuộc chiến nhà trường-phụ huynh Bị phê bình vì đi học sớm: Đừng tạo thành cuộc chiến nhà trường-phụ huynh
Thu tiền sai quy định, tập thể trường mầm non bị phê bình trước ngành giáo dục Cửa Lò, Nghệ An Thu tiền sai quy định, tập thể trường mầm non bị phê bình trước ngành giáo dục Cửa Lò, Nghệ An

https://laodong.vn/giao-duc/tphcm-phe-binh-giam-doc-2-pho-giam-doc-so-gddt-826786.ldo

laodong.vn