petrosetco
pvfcco
melia
ham hai van thu phi tu 279

Hầm Hải Vân thu phí từ 27/9

Trạm thu phí Bắc Hải Vân sẽ thu phí từ 27/9, mức thấp nhất là 70.000 đồng, cao nhất 240.000 đồng để hoàn vốn cho 2 dự án hầm.