petrosetco
pvfcco
melia
e ngai viec tang them 3 ngay nghi

E ngại việc tăng thêm 3 ngày nghỉ

Nhiều chuyên gia ủng hộ có thêm ngày nghỉ cho người lao động song e ngại việc tăng tới 3 ngày nghỉ có thể khiến các doanh nghiệp bị giảm sức cạnh tranh.