Video nằm trong bài: Video: Trọng tài cho đá lại 11m, Tiến Linh ghi bàn hạ Thái Lan