Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ban hành hướng dẫn doanh nghiệp tự xét nghiệm COVID-19 và tự chịu trách nhiệm để chủ động trong hoạt động sản xuất.

Cụ thể, vừa qua báo chí có phản ánh thông tin "Việc phục hồi sản xuất của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng do thiếu lao động trầm trọng và việc yêu cầu xét nghiệm mỗi nơi mỗi khác đang làm khó doanh nghiệp".

Trong khi đó, Nghị quyết số 105 của Chính phủ đã cho phép doanh nghiệp được tự test COVID-19, tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, đến nay Bộ Y tế vẫn chưa ban hành hướng dẫn doanh nghiệp.

Về vấn đề này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương ban hành hướng dẫn doanh nghiệp tự thực hiện xét nghiệm và tự chịu trách nhiệm để doanh nghiệp chủ động trong hoạt động sản xuất bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

XUÂN TRƯỜNG

“Loạn” giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 “Loạn” giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19
Đề xuất khách đi xe buýt phải có xét nghiệm Covid-19: Khách nào đi cuốc xe buýt 230.000 đồng? Đề xuất khách đi xe buýt phải có xét nghiệm Covid-19: Khách nào đi cuốc xe buýt 230.000 đồng?
TP.HCM: Shipper xếp hàng nhiều giờ đồng hồ chưa tới lượt xét nghiệm COVID-19 TP.HCM: Shipper xếp hàng nhiều giờ đồng hồ chưa tới lượt xét nghiệm COVID-19