Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được đánh giá là an toàn, đáp ứng được mục tiêu kép vừa đảm bảo chống dịch, vừa đáp ứng được yêu cầu tổ chức thi gọn nhẹ, thiết thực, khách quan, công bằng.

Thong tin ve dot 1 ky thi tot nghiep Trung hoc pho thong nam 2020 hinh anh 1

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 được đánh giá là an toàn, đáp ứng được mục tiêu kép vừa đảm bảo chống dịch, vừa đáp ứng được yêu cầu tổ chức thi gọn nhẹ, thiết thực, khách quan, công bằng./.

18 giám thị vi phạm quy chế khiến nhiều thí sinh phải thi lại 18 giám thị vi phạm quy chế khiến nhiều thí sinh phải thi lại

Có 18 giám thị ở các địa phương Bắc Ninh, Điện Biên và Bình Phước làm chậm giờ làm bài của thí sinh ở hai ...

13 thí sinh bị đình chỉ thi 13 thí sinh bị đình chỉ thi

Một thí sinh bị khiển trách, 13 em bị đình chỉ thi do mang tài liệu, điện thoại vào phòng trong ngày thi tốt nghiệp ...

https://www.vietnamplus.vn/thong-tin-ve-dot-1-ky-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-nam-2020/656789.vnp

www.vietnamplus.vn