Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 với mục tiêu tốc độ tăng GDP khoảng 6-6,5%; GDP bình quân đầu người đạt 3.900 USD.

Chiều 12/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Với 472/472 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Nghị quyết gồm có 4 Điều với mục tiêu tổng quát là Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân cùng với tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.

Tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên cả nước, trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương và duy trì các động lực tăng trưởng trong dài hạn. Kiên trì giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế.

Về các chỉ tiêu chủ yếu, Nghị quyết nêu rõ: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6-6,5%; GDP bình quân đầu người đạt 3.900 đô la Mỹ (USD); Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%; Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 92% dân số.

Thông qua Nghị quyết Kế hoạch phát triển KT-XH 2022: GDP đầu người đạt 3.900 USD - 1
Quốc hội biểu quyết chiều 12/11.

Báo cáo tóm tắt tiếp thu, chỉnh lý và giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trước đó, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, có một số ý kiến cho rằng mức tăng trưởng GDP khoảng 6%-6,5% khó hoàn thành; nên đặt mức tăng trưởng GDP khoảng 5%-5,5%.

Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2022 được xây dựng trên cơ sở phân tích, dự báo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, có tính đến những yếu tố thuận lợi, khó khăn của năm 2021 trên nền tăng trưởng thấp (khoảng 2%), bám sát định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm.

Việc đặt chỉ tiêu khoảng 6%-6,5% thể hiện quyết tâm cao của Chính phủ, đồng thời để bảo đảm hài hòa, linh hoạt trong thực hiện các mục tiêu năm 2022, do đó, xin Quốc hội cho giữ như dự thảo.

Thủ tướng: Đặt mục tiêu năm 2022 tăng trưởng GDP 6 - 6,5% Thủ tướng: Đặt mục tiêu năm 2022 tăng trưởng GDP 6 - 6,5%

Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5%, bội chi ngân sách nhà nước so với GDP khoảng 4%.

Từ Khóa: