Bộ GD&ĐT đã trao đổi với một số trường đại học lớn, các trường cho biết sẽ sẵn sàng xét tuyển bổ sung những thí sinh có kết quả thi THPT cao nhưng trượt hết các nguyện vọng, căn cứ vào nguyện vọng và điểm đạt được theo điểm chuẩn của từng ngành học cụ thể.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), trong kỳ xét tuyển vừa qua, số thí sinh đạt 27 điểm thực (cho tổng 3 môn, chưa tính điểm ưu tiên) trở lên nhưng không trúng tuyển nguyện vọng xét tuyển nào là 165 em, có 3 em trong số này có tổng điểm trên 28 điểm.

Trong 165 em, có 51 em đăng ký xét tuyển vào các trường khối dân sự, 114 em xét tuyển vào các trường công an, quân đội (bao gồm cả 61 em với điểm xét tuyển - đã cộng điểm ưu tiên, điểm học bạ - đạt từ 29,5 điểm xét trở lên nhưng không trúng tuyển nguyện vọng nào).

Trong số 114 em đăng ký xét tuyển vào các trường Công an, Quân đội, có 97 em chỉ đăng ký 1 nguyện vọng duy nhất. Trong số 51 em đăng ký xét tuyển vào các trường khối dân sự, có 10 em chỉ đăng ký 1 nguyện vọng duy nhất.

Để xem xét quyền lợi cho các em, Bộ GD&ĐT đã trao đổi với một số trường đại học lớn, các trường cho biết sẽ sẵn sàng xét tuyển bổ sung những thí sinh có kết quả thi THPT cao và thuộc đối tượng như trên, căn cứ vào nguyện vọng và điểm đạt được theo điểm chuẩn của từng ngành học cụ thể.

Thí sinh điểm cao sẽ được xét tuyển bổ sung vào các trường đại học lớn

H.Thanh

Bao nhiêu thí sinh đạt từ 29,5 điểm trở lên trượt đại học? Bao nhiêu thí sinh đạt từ 29,5 điểm trở lên trượt đại học?
Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng về việc thí sinh “30 điểm vẫn trượt nguyện vọng 1” Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng về việc thí sinh “30 điểm vẫn trượt nguyện vọng 1”