Đây là thay đổi đáng chú ý tại Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19, do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành.

Theo đó, Nghị quyết mới đã bỏ tiêu chí nợ xấu tín dụng khi cho doanh nghiệp vay trả lương; bổ sung rõ hơn các trường hợp thuộc diện nhận hỗ trợ của gói 26.000 tỷ đồng.

Cụ thể, đối với cho vay trả lương ngừng việc, Nghị quyết mới quy định, người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động, trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

Đối với cho vay trả lương phục hồi sản xuất, Nghị quyết quy định, đối tượng là người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19; người sử dụng lao động có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg và người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho người lao động. Với cả hai trường hợp, mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Như vậy, so với Nghị quyết 68, Nghị quyết mới đã bãi bỏ điều kiện “doanh nghiệp không có nợ xấu” mới được vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 9/2021, cơ quan này đã giải ngân tái cấp vốn 462 tỷ đồng đối với Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay theo Nghị quyết 68/NQ-CP số tiền là 461 tỷ đồng cho 918 khách hàng vay vốn để trả lương 130.741 lượt người lao động. Như vậy, sau hơn 3 tháng triển khai, gói cho vay trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất này mới giải ngân được hơn 6%.

Ngoài ra, Nghị quyết 126 của Chính phủ bổ sung thêm nhiều đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ, đồng thời Nghị quyết 126 cũng sửa đổi theo hướng mở rộng đối tượng áp dụng chính sách hỗ trợ với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, người lao động ngừng việc, chấm dứt hợp đồng lao động… do điều trị COVID- 19, do phải cách ly y tế, ở trong khu vực phong tỏa không thể ra ngoài làm việc, do doanh nghiệp phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để chống dịch…

B.K

Tín dụng đen lãi suất 365% /năm, thế chấp bằng hình ảnh nhạy cảm Tín dụng đen lãi suất 365% /năm, thế chấp bằng hình ảnh nhạy cảm
Fitch Ratings duy trì mức xếp hạng tín dụng độc lập của Petrovietnam ở mức BB+ Fitch Ratings duy trì mức xếp hạng tín dụng độc lập của Petrovietnam ở mức BB+
Nữ quái khống chế nhân viên quỹ tín dụng cướp tiền ở Hà Tĩnh Nữ quái khống chế nhân viên quỹ tín dụng cướp tiền ở Hà Tĩnh