Video nằm trong bài: ‘Rất vinh dự được tới đây cùng chủ tịch Kim, vinh dự được tới VN’