bong ma is am anh chau au
Quốc tế

Bóng ma IS ám ảnh châu Âu

Dù số vụ khủng bố trong năm 2019 giảm đáng kể, tư tưởng cực đoan của IS tiếp tục đe dọa châu Âu, đặc biệt là từ những "con sói đơn độc".