ky tich moi o bien dong cua pvn ky cuoi
Tin Dầu khí

Kỳ tích mới ở Biển Đông của PVN (Kỳ cuối)

Biển Đông POC đã nghiên cứu và mạnh dạn đề xuất sử dụng phương án “đầu giếng và cây thông bề mặt” được phát triển từ công nghệ đầu giếng ngầm (Big bore system) để vừa đáp ứng được yêu cầu vận hành cũng như ...