bien dong de cao tuan thu luat phap quoc te
Xã hội

Biển Đông: Đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế

Chủ tịch Quốc hội khẳng định trong năm 2020, năm mà Việt Nam vinh dự mang những trọng trách: là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, là Chủ tịch ASEAN, đồng thời Quốc hội Việt Nam là Chủ tịch ...