Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Theo Thông tư mới này, sau 30 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trên cổng thông tin điện tử của cơ quan cấp phép và trang mạng quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, trường hợp không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì cơ quan cấp phép có văn bản gửi ngân hàng để doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ.

rường hợp có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì cơ quan cấp phép phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thông tư cũng quy định, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng, cơ quan cấp phép ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Quyết định thu hồi giấy phép được gửi đến doanh nghiệp, cơ quan chức năng về thanh tra, kiểm tra, cơ quan nhà nước về xuất nhập cảnh, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, công bố trên cổng thông tin điện tử của cơ quan cấp phép và trang mạng quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Sửa đổi một số quy định quanh việc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

N.Nguyễn

COVID-19 hoành hành vài ngày, doanh nghiệp lữ hành thất thu nặng nề COVID-19 hoành hành vài ngày, doanh nghiệp lữ hành thất thu nặng nề
Quay cuồng giữa COVID-19, doanh nghiệp lữ hành Quay cuồng giữa COVID-19, doanh nghiệp lữ hành "xin" khách đừng vội hủy tour
Công ty lữ hành lâu đời nhất thế giới phá sản Công ty lữ hành lâu đời nhất thế giới phá sản