Video nằm trong bài: Hoàng Đức lập siêu phẩm, U22 Việt Nam 2-1 U22 Indonesia