Ban Chỉ đạo TƯ về PCTT chỉ đạo các ngành, địa phương gấp rút chuẩn bị xong các phương án ứng phó với bão số 7 đang đi vào bờ trong ngày hôm nay.

Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo TƯ về PCTT, vào hồi 7h ngày 14/10 vị trí tâm bão ở khoảng 19,6oN; 107,3oE, trên Vịnh Bắc Bộ, ngay phía Nam đảo Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất: cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10. Dự báo trong 3h tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h.

7 tỉnh khu vực bão có khả năng đổ bộ đã tổ chức cấm biển, cụ thể như sau: Quảng Ninh từ 11h ngày 13/10; Hải Phòng từ 18h ngày 13/10; Thái Bình từ 5h ngày 14/10; Nam Định từ 19h ngày 13/10; Ninh Bình từ 19h ngày 13/10; Thanh Hóa từ 19h ngày 13/10/2020; Nghệ An từ 15h ngày 13/10.

Kế hoạch sơ tán dân

Hải Phòng đã di dời 90 người ở khu vực nguy hiểm đảo Cát Hải đến nơi an toàn. 6 tỉnh đã lên kế hoạch tổ chức di dân khu vực ven biển, vùng trùng thấp, cụ thể như sau: Tỉnh Thái Bình 3.019 người tại các bãi ngao, đầm thủy sản ven sông, ven biển; Tỉnh Nam Định 1.100 người tại các bãi ngang, chòi canh đầm thủy sản ngoài đê.

Tỉnh Ninh Bình 412 người tại khu nuôi ngao Bình Minh III đến Cồn Nổi dự kiến xong trước 12h ngày 14/10; Tỉnh Thanh Hóa sơ tán số dân trong phạm vi cách bờ biển 200m: 10.824 hộ/46.760 người; Tỉnh Nghệ An sơ tán số dân: 12.341 hộ/102.112 người.

Theo báo cáo của Bộ đội biên phòng, tính đến 6h00 ngày 14/10, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 31.096 p.tiện/115.607 LĐ biết để di chuyển, thoát khỏi vùng nguy hiểm. Cụ thể: Đang hoạt động trên biển: 330 tàu/700 LĐ chủ yếu hoạt động ven bờ Quảng Ninh đang di chuyển về bờ. Neo đậu tại các bến 45.805 tàu/200.767 LĐ.

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh: Nuôi trồng mặn lợ (tôm, cá, nhuyễn thể): 93.964 ha (các tỉnh có diện tích lớn: Quảng Ninh 27.296ha; Thái Bình 19.163ha; Nam Định 15.930ha; Ninh Bình 11.925ha; Thanh Hóa 6.600ha).

Nuôi nước ngọt: 41.515ha (các tỉnh có diện tích lớn: Thanh Hóa 14.150ha; Nghệ An 18.960ha; Hà Tĩnh 5.300ha); Lồng/bè nuôi mặn lợ là 12.969 chiếc (tỉnh có số lồng/bè lớn: Quảng Ninh 10.028, Thanh Hóa 1.400).

Lồng bè nuôi nước ngọt là 3.679 chiếc (các tỉnh có số lồng/bè lớn: Thanh Hóa 1.800; Nghệ An 1.227); Chòi canh: 4.014 chiếc (các tỉnh có số chòi lớn: Thái Bình 1.024; Nam Định: 1.570).

Theo báo cáo của Cục Trồng trọt tình hình sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ như sau:

Diện tích lúa chưa thu hoạch: 137.216ha (Bắc Trung Bộ: 11.000ha; đồng bằng sông Hồng: 126.216ha) trên tổng diện tích 629.031 ha.

Riêng đối với 5 tỉnh dự kiến bão đổ bộ:

STT Tỉnh

Tổng diện tích lúa mùa (ha)

Đã thu hoạch (ha)

Chưa thu hoạch (ha)

1 Thái Bình 77.300 50.000

27.300

2

Nam Định

72.900

53.000

19.900

3 Ninh Bình 31.700 18.000

13.700

4 Thanh Hóa 115.014 108.014

7.000

5 Nghệ An 29.000 25.000

4.000

Tổng số

325.914

254.014

71.900

Trên các tuyến đê biển, đê cửa sông từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có 41 vị trí xung yếu (27 đoạn đê với tổng chiều dài 38,60km) và 19 công trình đang thi công dở dang cần sẵn sàng phương án ứng phó với bão số 7.

Trên các tuyến đê sông có 213 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu và 33 công trình đang thi công dở dang (Thái Bình: 15; Hải Phòng: 4; Nam Định: 2; Ninh Bình: 4; Thanh Hóa: 4; Nghệ An: 6; Hà Tĩnh: 3).

Hồ chứa thủy lợi: Khu vực Bắc Bộ có 81 hồ hư hỏng, 51 hồ đang thi công, dung tích 55-95% dung tích thiết kế (DTTK); Khu vực Bắc Trung Bộ có 55 hồ hư hỏng, 41 hồ đang thi công, dung tích 51-95% DTTK; Khu vực Nam Trung Bộ có 24 hồ hư hỏng, 31 hồ đang thi công, dung tích 28-88% DTTK; Khu vực Tây Nguyên có 41 hồ hư hỏng, 43 hồ đang thi công, dung tích 60-90% DTTK.

Hồ chứa thủy điện: Lưu vực sông Hương có 4 hồ đang xả lũ, tổng Q xả: 1.895 m3/s; Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn có 5 hồ đang xả, tổng Q xả: 1.344 m3/s; Các hồ điều tiết lũ ở Bắc Bộ: Hồ Hòa Bình xả 1 cửa xả đáy vào hồi 18h ngày 13/10./.

Bão số 7 giật cấp 11, đổ bộ Thái Bình đến Nghệ An Bão số 7 giật cấp 11, đổ bộ Thái Bình đến Nghệ An
Thời tiết 14/10: Bão số 7 đổ bộ, Hà Nội lạnh và mưa Thời tiết 14/10: Bão số 7 đổ bộ, Hà Nội lạnh và mưa
Bão số 7 giật cấp 9 ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Bão số 7 giật cấp 9 ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

https://vov.vn/xa-hoi/san-sang-cac-phuong-an-ung-pho-khi-bao-so-7-vao-bo-785931.vov

vov.vn